ŠILUVOS DEKLARACIJA
2021-09-12

Kviečiame SKAITYTI IR pasirašyti

Deklaracijos tekstas

 

Pasirašyti Šiluvos deklaraciją

7,972 parašai

Pasidalink deklaracija

   

 

 

 

  • Duomenys bus tvarkomi ir saugomi kol galioja sutikimas, bet neilgiau nei 3 metus nuo Šiluvos deklaracijos paskelbimo. Po to jie bus nuasmeninami ir sunaikinami. 
  • Maldos akcijos "Už šeimą - visuomenės ir valstybės pagrindą" iniciatyvinė grupė neprisiima atsakomybes už pateiktų asmens duomenų teisingumą. 
  • Jūs turite teisę, bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atšaukti savo deklaracijos pasirašymą, pareikalauti ištrinti arba pataisyti tvarkomus asmens duomenis bei kitas asmens duomenų tvarkymą reguliuojančiuose teisės aktuose numatytas teises. Dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekti su duomenų valdytoju Maldos akcijos "Už šeimą - visuomenės ir valstybės pagrindą" iniciatyvine grupe el. pašto adresu info@maldosakcija.lt.

 

Nuotraukos ir video

Kauno Arkivyskupas metropolitas J.E. Kęstutis Kėvalas perskaito Šiluvos deklaraciją 2021-09-12 

Šiluva Gyva piligrimystės

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo parapija